Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Pracownicy Poradni

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.
 
 
 
DYREKTOR
mgr Aurelia Binkowska

LOGOPEDA-PEDAGOG
mgr Alicja Mazurczak
mgr Aniela Ambrożewicz
mgr Justyna Mikołajczak

PEDAGOG
mgr Paulina Kołakowska
mgr Laura Litkowska-Mały

PSYCHOLOG
mgr Tamara Matuszkiewicz
mgr Anna Fąs
mgr Justyna Michałowska
mgr Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak
mgr Patrycja Gracz


Współpracujemy z lekarzem pediatrą.

Pracownicy Poradni to również zespół administracyjno-biurowy i obsługa:

mgr Anna Gołaszewska
mgr Krystyna Duszyńska
 Katarzyna Kosicka
Krystyna Strzok
 
 
 

Imię i nazwisko pracownika

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Aurelia Binkowska

7:45-11:45 gab. 6

10:00-14:00 gab.6

11:00-16:00 gab. 6

7:45-11:45 gab. 6

7:45-10:45 gab. 6

Tamara Matuszkiewicz

8:00-12:00 gab. 2

10:00-16:00 gab. 2

8:00-13:00 gab. 2

8:00-11:00 gab. 2

8:00-10:00 gab. 2

Anna Fąs

8:30-12:30 gab. 10

14:00-18:00 gab. 10

14:00-18:00 gab. 10

9:00-13:00 gab. 10

9:00-13:00 gab. 10

Justyna Michałowska

8:00-12:00 gab. 4

13:30-16:30 gab. 4

15:00-18:00 gab. 4

8:00-13:00 gab. 4

-

Justyna Mikołajczak

13:00-18:00 gab. 1

14:00-18:00 gab. 1

9:00-13:00 gab. 1

13:00-18:00 gab. 1

10:00-12:00 gab. 1

Katarzyna Wawrzecka - Ratajczak

13:00-19:00 gab. 4

8:00-11:30 gab. 4

8:00-11:30 gab. 4

13:00-18:00 gab. 4

8:00-10:00 gab. 4

Paulina Kołakowska

8:00-12:00 gab. 3

15:00-17:00 gab. 3

8:00-13:00 gab. 3

8:00-13:00 gab. 3

8:00-12:00 gab. 3

Patrycja Gracz

10:00-12:00 gab. 14

13:00-17:00 gab. 14

08:00-12:00 gab. 14

-

08:00-11:00 gab. 14

09:00-11:00 gab. 14

Aniela Ambrożewicz

13:00-19:00 gab. 2

14:00-18:00 gab. 14

-

-

-

Laura Litkowska - Mały

8:00-12:00 gab. 15

15:00-16:00 gab. 15

16:00-17:00 gab. 13

8:00-14:00 gab. 15

8:00-12:00 gab. 15

8:00 – 12:00 gab. 15

Alicja Mazurczak

08:00-12:00 gab. 1

08:00-12:00 gab. 1

14:00-18:00 gab. 1

09:00-13:00 gab. 1

10:00-14:00 gab. 2

 
 
 
 
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
 
mgr Aurelia Binkowska - dyrektor Poradni
pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i doradztwa zawodowego, a także wiele różnych form doskonalenia zawodowego w szczególności w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. W Poradni pracuje od 2005 roku, zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych. Podejmuje działania wspierające rozwój dzieci zdolnych, a także inicjatywy w zakresie doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży oraz szkolnych doradców zawodowych.
 
PSYCHOLODZY
 
 
mgr Anna Fąs - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu: specjalność psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu - specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studium Bazowe procedury pomocy psychologicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, m. in. w zakresie dysleksji, rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajmuje się oceną rozwoju i pomocą psychologiczną dla dzieci z trudnościami w nauce i z zaburzeniami emocjonalnymi, prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracuje z małymi dziećmi i ich rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju dzieci i wspierania procesów wychowawczych w rodzinie.
 
 
mgr Tamara Matuszkiewicz -psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rehabilitacji i Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Psychologii w Zarządzaniu i Marketingu na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a także liczne formy doskonalenia zawodowego z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i zaburzeniami emocjonalnymi, udziela również pomocy psychologicznej oraz wspiera rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 
mgr Justyna Michałowska - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, pedagogiczne studia podyplomowe w zakresie: Profesjonalizacja Kompetencji Nauczyciela. Uczestniczyła w zajęciach Studium Socjoterapii Treningu Interpersonalnego. Najważniejsze kursy i szkolenia: kurs kwalifikacyjny:"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", "Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych", "Mediacje w oświacie", "Wspomaganie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", szkolenie dla "Liderów profilaktyki agresji i przemocy", a także liczne kursy z zakresu pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania oraz jego rodziną. Jest liderem profilaktyki agresji i przemocy, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w tej dziedzinie. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu terapii i diagnozy psychologicznej. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży. W pracy terapeutycznej koncentruje się na problemach emocjonalnych, wychowawczych i rodzinnych. Prowadzi spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania i wychowawczymi. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych. Zajmuje się również wspieraniem rozwoju małego dziecka i pracą z jego rodziną. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem ze spectrum autyzmu, zajmuje się diagnozowaniem autyzmu, a także terapią dzieci z autyzmem.
 

mgr Katarzyna Wawrzecka - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła UAM w Poznaniu, kierunek psychologia oraz Studium Pedagogiczne przy Instutucie Psychologii UAM. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, swoją pracę poddaje regularnej superwizji przygotowując się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzi w Poradni psychoterapię indywidualną młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne, diagnozę psychologiczną. Udziela konsultacji dla rodziców w zakresie problemów emocjonalnych oraz wychowawczych.

 

mgr Patrycja Gracz - psycholog, nauczyciel kontraktowy, trener umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem. Ukończyła UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Przygotowanie pedagogiczne zdobyła przy Instytucie Psychologi UAM. Obecnie w trakcie kursu podstawowego psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w trakcie licznych staży i praktyk, m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Pracowała w placówkach zajmujacych się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży dotkniętych różnego typu niepełnosprawnościami. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach dotyczących metod oraz technik pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

 

 
PEDAGODZY
 
 
mgr Paulina Kołakowska - pedagog, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczej i Wychowawczej oraz w zakresie Surdopedagogiki, kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna. Aktywny terapeuta EEG BIOFEEDBACK - stopień I. Stale doskonali swoje umiejętności dotyczące pracy z dzieckiem podczas licznych kursów, warsztatów, konferencji i seminariów.  Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją rozwojową i dyskalkulią. Jako surdopedagog diagnozuje i terapeutyzuje dzieci z wadą słuchu oraz z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym. Udziela porad i konsutacji, prowadzi spotkania z rodzicami i nauczycielami dotyczące m. in. problematyki wad słuchu. Jest współautorką programu "Widzę, słyszę, mówię" - corocznie prowadzi badania przesiewowe wzroku i słuchu wśród dzieci przedszkolnych z powiatu śremskiego. 
 
 
mgr Laura Litkowska-Mały - pedagog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. Licencjat w zakresie problematyki małżeństwa i rodziny. Ukończone studia podyplomowe UAM w Poznaniu w zakresie pomocy psychologicznej, a także rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka studiów podyplomowych WSNHiD w Poznaniu w zakresie tyflopedagogiki oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. W Poradni pracuje od 2001 roku, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Systematycznie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z dysleksją rozwojową i dyskalkulią, a także diagnozy i terapii dzieci słabowidzących i niewidomych. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzie spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.
 
 
 
LOGOPEDZI
 
 
mgr Alicja Mazurczak - pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplowe - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, studia podyplowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoji Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzen mowy oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Koordynuje pracą Zespołu Logopedów Powiatu Śremskiego.
 
 
mgr Aniela Ambrożewicz - pedagog, logopeda, surdopedagog, nauczyciel mianowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, kurs kwalifikacyjny - Surdopedagogika, kurs języka migowego I stopnia. Przez wiele lat pracownik Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Swoje doświadczenie w pracy z dzieckiem z uszkodzeniem słuchu, korzystającym z aparatów słuchowych lub zaopatrzonym w implant ślimakowy wykorzystuje w Poradni, gdzie od 2009 roku prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W pracy logopedycznej opiera się na założeniach wielu metod edukacyjnych, łącząc ćwiczenia poprawności artykulacyjnej z nabywaniem umiejętności czytania oraz rozwijaniem innych kompetencji językowych. Zajmuje się również wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.
 
 
mgr Justyna Mikołajczak - pedagog, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, a także studia podyplomowe z zakresu Logopedii. Aktualnie studiuje Neurologopedię. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, pedagogiczną oraz terapią wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Diagnozuje dzieci i młodzież z problemami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W sferze logopedycznej prowadzi terapię z dziećmi z zaburzeniami artykulacji, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem z zaburzeniami płynności mowy. Prowadzi diagnozę oraz zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami płynności mowy (jąkającymi się). Od kilku lat współprowadzi w Poradni zajęcia wczesnej nauki czytania dla dzieci między 3 a 6 r. ż. (zajęcia prowadzone w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej). Zajmuje się także grupową terapią logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami artykulacji. Swoją wiedzę i praktykę nieustannie poszerza biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach skierowanych do logopedów. Od 4 lat jest członkiem Polskiego Związku Logopedów.
 
  Kliknij, aby usłyszeć tekst! PRACOWNICY PEDAGOGICZNI   mgr Aurelia Binkowska - dyrektor Poradni pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i doradztwa zawodowego, a także wiele różnych form doskonalenia zawodowego w szczególności w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. W Poradni pracuje od 2005 roku, zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych. Podejmuje działania wspierające rozwój dzieci zdolnych, a także inicjatywy w zakresie doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży oraz szkolnych doradców zawodowych.   PSYCHOLODZY     mgr Anna Fąs - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu: specjalność psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu - specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studium Bazowe procedury pomocy psychologicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, m. in. w zakresie dysleksji, rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajmuje się oceną rozwoju i pomocą psychologiczną dla dzieci z trudnościami w nauce i z zaburzeniami emocjonalnymi, prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracuje z małymi dziećmi i ich rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju dzieci i wspierania procesów wychowawczych w rodzinie.     mgr Tamara Matuszkiewicz -psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rehabilitacji i Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Psychologii w Zarządzaniu i Marketingu na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a także liczne formy doskonalenia zawodowego z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i zaburzeniami emocjonalnymi, udziela również pomocy psychologicznej oraz wspiera rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.   mgr Justyna Michałowska - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, pedagogiczne studia podyplomowe w zakresie: Profesjonalizacja Kompetencji Nauczyciela. Uczestniczyła w zajęciach Studium Socjoterapii Treningu Interpersonalnego. Najważniejsze kursy i szkolenia: kurs kwalifikacyjny:Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych, Mediacje w oświacie, Wspomaganie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenie dla Liderów profilaktyki agresji i przemocy, a także liczne kursy z zakresu pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania oraz jego rodziną. Jest liderem profilaktyki agresji i przemocy, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w tej dziedzinie. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu terapii i diagnozy psychologicznej. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży. W pracy terapeutycznej koncentruje się na problemach emocjonalnych, wychowawczych i rodzinnych. Prowadzi spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania i wychowawczymi. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych. Zajmuje się również wspieraniem rozwoju małego dziecka i pracą z jego rodziną. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem ze spectrum autyzmu, zajmuje się diagnozowaniem autyzmu, a także terapią dzieci z autyzmem.   mgr Katarzyna Wawrzecka - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła UAM w Poznaniu, kierunek psychologia oraz Studium Pedagogiczne przy Instutucie Psychologii UAM. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, swoją pracę poddaje regularnej superwizji przygotowując się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzi w Poradni psychoterapię indywidualną młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne, diagnozę psychologiczną. Udziela konsultacji dla rodziców w zakresie problemów emocjonalnych oraz wychowawczych.   mgr Patrycja Gracz - psycholog, nauczyciel kontraktowy, trener umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem. Ukończyła UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Przygotowanie pedagogiczne zdobyła przy Instytucie Psychologi UAM. Obecnie w trakcie kursu podstawowego psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w trakcie licznych staży i praktyk, m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Pracowała w placówkach zajmujacych się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży dotkniętych różnego typu niepełnosprawnościami. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach dotyczących metod oraz technik pracy z dziećmi i młodzieżą.       PEDAGODZY     mgr Paulina Kołakowska - pedagog, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczej i Wychowawczej oraz w zakresie Surdopedagogiki, kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna. Aktywny terapeuta EEG BIOFEEDBACK - stopień I. Stale doskonali swoje umiejętności dotyczące pracy z dzieckiem podczas licznych kursów, warsztatów, konferencji i seminariów.  Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją rozwojową i dyskalkulią. Jako surdopedagog diagnozuje i terapeutyzuje dzieci z wadą słuchu oraz z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym. Udziela porad i konsutacji, prowadzi spotkania z rodzicami i nauczycielami dotyczące m. in. problematyki wad słuchu. Jest współautorką programu Widzę, słyszę, mówię - corocznie prowadzi badania przesiewowe wzroku i słuchu wśród dzieci przedszkolnych z powiatu śremskiego.      mgr Laura Litkowska-Mały - pedagog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. Licencjat w zakresie problematyki małżeństwa i rodziny. Ukończone studia podyplomowe UAM w Poznaniu w zakresie pomocy psychologicznej, a także rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka studiów podyplomowych WSNHiD w Poznaniu w zakresie tyflopedagogiki oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. W Poradni pracuje od 2001 roku, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Systematycznie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z dysleksją rozwojową i dyskalkulią, a także diagnozy i terapii dzieci słabowidzących i niewidomych. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzie spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.       LOGOPEDZI     mgr Alicja Mazurczak - pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplowe - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, studia podyplowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoji Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzen mowy oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Koordynuje pracą Zespołu Logopedów Powiatu Śremskiego.     mgr Aniela Ambrożewicz - pedagog, logopeda, surdopedagog, nauczyciel mianowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, kurs kwalifikacyjny - Surdopedagogika, kurs języka migowego I stopnia. Przez wiele lat pracownik Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Swoje doświadczenie w pracy z dzieckiem z uszkodzeniem słuchu, korzystającym z aparatów słuchowych lub zaopatrzonym w implant ślimakowy wykorzystuje w Poradni, gdzie od 2009 roku prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W pracy logopedycznej opiera się na założeniach wielu metod edukacyjnych, łącząc ćwiczenia poprawności artykulacyjnej z nabywaniem umiejętności czytania oraz rozwijaniem innych kompetencji językowych. Zajmuje się również wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.     mgr Justyna Mikołajczak - pedagog, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, a także studia podyplomowe z zakresu Logopedii. Aktualnie studiuje Neurologopedię. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, pedagogiczną oraz terapią wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Diagnozuje dzieci i młodzież z problemami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W sferze logopedycznej prowadzi terapię z dziećmi z zaburzeniami artykulacji, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem z zaburzeniami płynności mowy. Prowadzi diagnozę oraz zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami płynności mowy (jąkającymi się). Od kilku lat współprowadzi w Poradni zajęcia wczesnej nauki czytania dla dzieci między 3 a 6 r. ż. (zajęcia prowadzone w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej). Zajmuje się także grupową terapią logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami artykulacji. Swoją wiedzę i praktykę nieustannie poszerza biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach skierowanych do logopedów. Od 4 lat jest członkiem Polskiego Związku Logopedów.  
 

 

 

 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

banner_1

linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor