Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Oferta

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

 

Oferta Poradni na rok szkolny 2020/2021

 

UCZNIOWIE

 

 • Badania słuchu dla dzieci i młodzieży szkolnej -„Scriningowy audiometr tonalny, badania przetwarzania słuchowego
 • Psychoterapia grupowa dla młodzieży - uczniowie szkół średnich
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem
 • Wczesna nauka czytania - dzieci 5-6 letnie
 • Grupowy Trening Płynności Mowy - dzieci szkolne
 • Cykl zajęć grafomotorycznych usprawniających grafomotoryki małą „Rączka rysuje , główka pracuje” - dzieci 5-6 letnie
 • Tabliczka mnożenia - uczniowie kl. III
 • Terapia EEG Biofeedback dzieci przedszkolne i uczniowie
 • Doradztwo zawodowe

 

RODZICE

 

 • Warsztaty dla rodziców w ramach Międzynarodowego Dnia Logopedy: Przeciwdziałanie wadom wymowy
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem
 • Moje dziecko ma dysleksję, jak mu pomóc?

 

NAUCZYCIELE

 

Wykłady (organizowane na teranie szkół po wcześniejszym zgłoszeniu placówki)

 • Zaburzenia odżywiania – jak je rozpoznać, jak reagować
 • Nastolatek z depresją – jak go rozpoznać, jak reagować
 • Nastolatek – jak go zrozumieć
 • Stymulowanie rozwoju społecznego uczniów

 

Webinaria:

 • Rozwój i załamanie rozwoju – wyzwania w pracy z nastolatkiem
 • Budowanie poczucia własnej wartości ucznia
 • Jak rozpoznawać potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci lub uczniów w celu planowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Sieci współpracy:

 • logopedów
 • pedagogów i specjalistów
 • psychologów i pedagogów
 • doradców zawodowych
 • nauczycieli szkół podstawowych

 

DLA SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI

 

 • Badania przesiewowe funkcji grafomotorycznych kl. I SP
 • Badania przesiewowe „Widzę, słyszę, mówię”
 • Obserwacja funkcjonowania dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i w przedszkolach
 • „Chronimy dzieci”- cykl 4- 6 zajęć na temat profilaktyki wykorzystywania seksualnego uczniowie kl. I-III
 • Warsztaty profilaktyczne:

„Uzależnienie, czyli co?” uczniowie kl. VI – VII

„Być dobrym kumplem”

„Ja i moja grupa”

 

Rady Pedagogiczne:

 

Uczeń z FASD w grupie/klasie – jak go zrozumieć i wspierać jego rozwój

Dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci z wadą słuchu – czyli co musi wiedzieć nauczyciel pracujący z uczniem

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci z niedowidzeniem – czyli co musi wiedzieć nauczyciel pracujący z uczniem

Jak rozpoznawać potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci lub uczniów

Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów

 

Uwaga : Decyzje dotyczące realizacji poszczególnych form pomocy uzależnione są od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

banner_1

linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor