Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Oferta

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

 

 

 

Oferta Poradni na rok szkolny 2021/2022

 

 

UCZNIOWIE

 

 

1. Prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci młodzieży w środowisku wychowania i nauczania, w tym:

 • diagnoza funkcji poznawczych,
 • diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego,
 • diagnoza umiejętności szkolnych,
 • diagnoza logopedyczna,
 • diagnoza neurologopedyczna,
 • diagnoza tyflopedagogiczna,
 • diagnoza surdopedagogiczna,
 • badania screeningowym audiometrem tonalnym,
 • badania w kierunku przetwarzania słuchowego,
 • badania przesiewowe wzroku i słuchu – na zgłoszenie/ zapotrzebowanie placówki,
 • badania przesiewowe funkcji grafomotorycznych w klasach I szkoły podstawowej – na zapotrzebowanie placówki.

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży:

 • terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, tyflopedagogiczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • indywidulana terapia biofeedback,
 • terapia trudności w zakresie przetwarzania słuchowego,
 • indywidulane doradztwo zawodowe,
 • zajęcia z Masażu Shantala,
 • terapia ręki,
 • grupowa dla dzieci z niepłynnością mowy na zgłoszenie, zajęcia cały rok,
 • grupowa „Wczesna nauka czytania” dla dzieci 5-6 letnich – sylabowa nauka czytania z wykorzystaniem metody symultaniczno-sekwencyjnej wg. Prof. Cieszyńskiej; zajęcia od 5.10.2021 r. do 14.06.2022 r.,
 • grupa wsparcia dla dzieci z klas II-III szkoły podstawowej - „Tabliczka mnożenia”- cykl 8 zajęć – po zebraniu grupy 6 osób,
 • cykl warsztatów dla maturzystów pt. :”Matura bez stresu” - zgłoszenia od stycznia 2022 r., termin rozpoczęcia styczeń/luty po zebraniu grupy.

 

 

RODZICE

 

1. Udzielanie rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych. Prowadzenie działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego:

 • konsultacje postdiagnostyczne,
 • konsultacje indywidulane,
 • konsultacje psychologa i pedagoga/dyżur bez wcześniejszego zgłoszenia w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 17-19,
 • konsultacje logopedyczne dla rodziców i dzieci w ramach Międzynarodowego Dnia Logopedy dnia 07.03.2022 r., godz. 16.00-18.00,
 • Akademia dla Rodziców - zajęcia warsztatowe:

I zajęcia: 4.11.2021 r., godz. 17.00: „Jak porozumiewać się z nastolatkiem” prowadzące: psycholog mgr Tamara Matuszkiewicz, pedagog mgr Aurelia Binkowska,

II zajęcia: 14.12.2021 r., godz. 17.00: „Komunikacja - porozumienie bez przemocy” prowadzące: psycholog mgr Anna Fąs, psycholog mgr Katarzyna Fijałkowska,

III zajęcia: 11.01.2022 r., godz. 17.00: „Oblicza depresji – jak zrozumieć dziecko z depresją i wspierać jego rozwój” prowadząca: psycholog mgr Patrycja Gracz,

IV zajęcia: 08.02.2022 r., godz. 16.00: „Moje skuteczne sposoby motywowania do nauki” prowadzące: pedagog mgr Laura Litkowska-Mały, pedagog mgr Paulina Kołakowska,

V zajęcia: 9.03.2022 r., godz. 17.00: „O emocjach i mózgu...” prowadząca: psycholog mgr Justyna Michałowska,

VI zajęcia: 11.04.2021 r. godz.17.00: „Rozwój umiejętności komunikacyjnych małego dziecka” prowadzące: neurologopeda mgr Justyna Mikołajczak, logopeda mgr Aniela Ambrożewicz.

Grupa psychoedukacyjna dla rodziców dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – grupa otwarta:

1 spotkanie: 22.09.2021 r.

2 spotkanie: 24.11.2021r.

3 spotkanie: 15.12.2021r.

4 spotkanie: 12.01.2021r.

5 spotkanie: 16.02.2021r.

6 spotkanie: 16.03.2021r.

7 spotkanie: 27.04.2021r.

8 spotkanie: 25.05.2021r.

 

 

NAUCZYCIELE

 

1. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, wspomaganie szkół:

 • konsultacje indywidualne z nauczycielami,
 • udział w zespołach IPET na terenie szkoły,
 • obserwacje dziecka na terenie placówki,
 • rady szkoleniowe (organizowane na terenie szkół lub online po wcześniejszym zgłoszeniu placówki i uzgodnieniu proponowanego tematu) np.:

*         Akceptacja i zrozumienie. Potrzeby ucznia w spektrum autyzmu w systemie edukacji, wyzwania i możliwości.

*         Zaburzenia odżywiania – jak je rozpoznać, jak reagować.

*         Nastolatek z depresją – jak go rozpoznać, jak reagować.

*         Stymulowanie rozwoju społecznego uczniów.

*         Jak czytać opinie i orzeczenia.

*         Uczeń z FASD w grupie/klasie – jak go zrozumieć i wspierać jego rozwój.

*       Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci z wadą słuchu – czyli co musi wiedzieć nauczyciel pracujący z uczniem.

*         Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci z niedowidzeniem – czyli co musi wiedzieć nauczyciel pracujący z uczniem.

*         Jak rozpoznawać potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodzieży.

*         Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.

*         Nastolatek – jak go zrozumieć.

2. Sieci współpracy:

 • logopedów,
 • psychologów i pedagogów,
 • doradców zawodowych.

3. Webinarium dla nauczycieli dnia 17.11.2021 r., godz. 17.00 nt.: „Postpandemiczna rzeczywistość dzieci i młodzieży. Wyzwania w procesie edukacji.” Prowadząca: psycholog mgr Justyna Michałowska.

4. „Chronimy dzieci” - cykl 4 - 6 zajęć na temat profilaktyki wykorzystywania seksualnego uczniowie kl. I - II.

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

banner_1

linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor