Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Artykuły

Projekt

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

PPP_poster

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn "Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli" współfinansowanego ze środków Europejskiefo Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Szczegóły zapytania:
Koordynator projektu pdf
Oferta cenowa doc

 


 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie przez eksperta zewnętrznego oferty doskonalenia pod nazwą "Nauczyciel 45+" w ramach projektu pod nazwą "Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

"Nauczyciel 45+" zapytanie oferta wykaz osób  

 


 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ramach ofert doskonalenia realizowanych w ramach realizacji projektu pn. "Wspracie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół:

 

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn. "Ocenianie kształtujące" zapytanie oferta wykaz osób 

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn. "Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki" zapytanie oferta wykaz osób

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn. "Dziecko-aktywny uczestnik procesu uczenia się" zapytanie oferta wykaz osób

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn. "Wspieranie pracy wychowawców grup - bezpieczne przedszkole" zapytanie oferta wykaz osób

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn. "Postawy uczniowskie jak je kształtować?" zapytanie oferta wykaz osób

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn. "Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny" zapytanie oferta wykaz osób

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn. "Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych" zapytanie oferta wykaz osób

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn. "Współpraca ze środowiskiem lokalnym" zapytanie oferta wykaz osób

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn. "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" zapytanie oferta wykaz osób

Szkolenie w ramach oferty doskonalenia pn. "Nauczyciel 45+" zapytanie oferta wykaz osób

Szkolenia w ramach oferty doskonalenia pn. "Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych" zapytanie oferta wykaz osób

 

 

 


 

 

 

 

Zapraszamy na pierwsze spotkania w ramach sieci

 

Terminy:

05.11.2013 r. godz. 16.30 sieć na 5 - Doradcy Zawodowi

06.11.2013 r. godz. 16.30 sieć nr 2 - Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

07.11.2013 r. godz. 16.30 sieć nr 6 - Nauczyciele przdszkoli

12.11.2013 r. godz. 16.30 sieć nr 7 - Nowoczesne technologie TIK

13.11.2013 r. godz. 16.30 sieć nr 3 - Dyrektorzy szkół i przedszkoli

13.11.2013 r. godz. 16.30 sieć nr 4 - Pedagodzy i psycholodzy szkolni

14.11.2013 r. godz. 16.30 sieć nr 1 - Jak wspierać dziecko/ucznia w uczeniu się matematyki?

18.11.2013 r. godz. 16.30 sieć nr 8 - Wychowawcy

 

 


 

 

 

Listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe - sieci współpracy i samokształcenia

 

SIEĆ NR 1: JAK WSPIERAĆ DZIECKO/UCZNIA W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI pdf

SIEĆ NR 2: DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY NA ZAJĘCIACH PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH pdf

SIEC NR 3: DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI pdf

SIEĆ NR 4: PEDAGODZY I PSYCHOLODZY SZKOLNI pdf

SIEĆ NR 5: DORADCY ZAWODOWI pdf

SIEĆ NR 6: NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLI pdf

SIEĆ NR 7: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE TIK pdf

SIEĆ NR 8: WYCHOWAWCY pdf

 

 

 

 


 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora sieci w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół:

 

 

sieć nr 1: Jak wspierać dziecko/ucznia w uczeniu się matematyki

pdf zapytanie ofertowe; doc formularz cenowy
sieć nr 2: Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych
pdf zapytanie ofertowe; doc formularz cenowy
sieć nr 3: Dyrektorzy szkół i przedszkoli
pdf zapytanie ofertow;  doc formularz cenowy
sieć nr 4: Pedagodzy i psycholodzy szkolni
pdf zapytanie ofertowe;  doc formularz cenowy
sieć nr 5: Doradcy zawodowi
pdf zapytanie ofertowe; doc formularz cenowy
sieć nr 6: Nauczyciele przedszkoli
pdf zapytanie ofertowe;  doc formularz cenowy
sieć nr 7: Nowoczesne technologie TIK
pdf zapytanie ofertowe; doc formularz cenowy
sieć nr 8: Wychowawcy
pdf zapytanie ofertowe;  doc formularz cenowy
 
 
 

 
 
Listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe - wspomaganie
 
PRZEDSZKOLA
 
Przedszkole Janka Wędrowniczka pdf
Przedszkole Jarzębinka pdf
Przedszkole Mali Przyrodnicy pdf
Przedszkole Pod Wierzbami pdf
Przedszkole Słoneczna Gromada pdf
Przedszkole Słoneczna Szóstka pdf
Przedszkole w Dolsku pdf
Przedszkole w Manieczkach pdf

Przedszkole w Książu Wlkp. pdf

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 
Szkoła Podstawowa Pysząca pdf
Szkoła Podstawowa Masłowo pdf
Szkoła Podstawowa Manieczki pdf
szkoła Podstawowa Krzyżanowo pdf
Szkoła Podstawowa Konarzyce pdf
Szkoła Podstawowa Iłówiec pdf
Szkoła Podstawowa Dolsk pdf
Szkoła Podstawowa Dąbrowa pdf
Szkoła Podstawowa Chwałkowo Kośc. pdf
Szkoła Podstawowa Brodnica pdf
Szkoła Podstawowa Bodzyniewo pdf
Szkoła Podstawowa nr 6 pdf
Szkoła Podstawowa nr 4 pdf
Szkoła Podstawowa nr 1 pdf
Szkoła Podstawowa Zbrudzewo pdf
Szkoła Podstawowa Książ Wlkp. pdf
 

 


 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli"   pdf

 

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do projektu  pdf
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa Beneficjenta w projekcie  pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  pdf
Załącznik nr 4 - Rezygnacja z udziału w projekcie  pdf

"Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli"

 

SORE (Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji) rozpoczęli proces diagnozowania potrzeb szkół.

Sore w projekcie:

SORE I: Paulina Kołakowska

szkoły i przedszkola:

w roku szkolnym 2013/2014:
Szkoła Podstawowa w Masłowie
Przedszkole nr 7 "Janek Wędrowniczek" w Śremie
Przedszkole Samorzadowe "Stokrotki" w Dolsku
Przedszkole "Pod Wierzbami" w Śremie
Przedszkole w Książu Wlkp.

 

w roku szkolnym 2014/2015:
Gimnazjum w Nochowie
Gimnazjum w Mchach
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZSP w Śremie

 

SORE II - Justyna Michałowska

szkoły i przedszkola;

w roku szkolnym 2013/2014:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Szkoła Podstawowa w Dolsku
Przedszkole "Słoneczna Szóstka" w Śremie
Przedszkole nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie

 

w roku szkolnym 2014/2015:
Gimnazjum nr 1 w Śremie
Gimnazjum w Książu Wlkp.
Liceum Ogólnokształcące przy ZSO w Śremie

 

SORE III - Laura Litkowska-Mały

szkoły i przedszkola:

w roku szkolnym 2013/2014:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie
Szkoła Podstawowa w Manieczkach
Szkoła Podstawowa w Iłówcu
Przedszkole w Manieczkach
Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie

 

w roku szkolnym 2014/2015:
Gimnazjum w Manieczkach
Technikum przy ZSR w Grzybnie
Technikum przy ZST w Śremie

 

SORE IV - Małgorzata Twardowska

szkoły i przedszkola:

w roku szkolnym 2013/2014:
Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie
Szkoła Podstawowa w Konarzycach
Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kośc.
Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie
Szkoła Podstawowa w Brodnicy

 

w roku szkolnym 2014/2015:
Gimnazjum w KCEk w Śremie
Gimnazjum w Dolsku

 

SORE V - Katarzyna Sadzikowska

szkoły i przedszkola;

w roku szkolnym 2013/2014:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie
Szkoła Podstawowa w Pyszącej
Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie
Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
Przedszkole nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

 

w roku szkolnym 2014/2015:
Gimnazjum nr 2 w śremie
Technikum przy ZSE w Śremie

 

 

 

 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

banner_1

linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor