Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Pracownicy Poradni

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.
 
 
 
DYREKTOR
mgr Aurelia Binkowska

LOGOPEDA-PEDAGOG
mgr Alicja Mazurczak
mgr Julita Wojciechowska
mgr Justyna Mikołajczak

PEDAGOG
mgr Paulina Kołakowska
mgr Laura Litkowska-Mały
mgr Agnieszka Piróg

PSYCHOLOG
mgr Tamara Matuszkiewicz
mgr Anna Fąs
mgr Monika Kaźmierska
mgr Julia Pełczyńska
mgr Maja Kubisiak


Współpracujemy z lekarzem pediatrą.

Pracownicy Poradni to również zespół administracyjno-biurowy i obsługa:

mgr Anna Gołaszewska
mgr Krystyna Duszyńska
 Katarzyna Kosicka
Iwona Mąkowska
 
 
TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY
 

Imię i nazwisko pracownika

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Aurelia Binkowska

Dyrektor

07:45-12:45

07:45-12:45

07:45-12:45

07:45-10:45

07:45-09:45

Tamara Matuszkiewicz

Psycholog

08:00-12:00

10:00-16:00

08:30-13:30

08:30-11:30

08:30-10:30

Monika Kaźmierska

Psycholog

08:00-12:00

07:30-13:30

10:00-17:00

08:00-11:00

-

Julia Pełczyńska

Psycholog

8:00-12:00

13:00-14:00

-

09:00-14:00

-

-

Maja Kubisiak

Psycholog

13:00-17:00

10:00-15:00

-

11:00-17:00

-

Julita Wojciechowska

logopeda

-

-

14:00-19:00

14:00-19:00

-

Justyna Mikołajczak

Logopeda, Pedagog

13:00-18:00

14:00-18:00

09:00-13:00

13:00-18:00

10:00-12:00

Paulina Kołakowska

Pedagog

07:30-11:30

14:00-18:00

07:30-11:30

07:30-11:30

07:30-11:30

Laura Litkowska – Mały

Pedagog

08:00-12:00

11:30-16:30

08:30-12:30

09:00-12:00

08:00-12:00

Alicja Mazurczak

Logopeda, Pedagog

09:00-12:00

09:00-14:00

13:00-18:00

09:00-14:00

08:00-10:00

Agnieszka Piróg

Pedagog Specjalny

15:00-18:00

16:00-18:00

-

-

-

 
TYGODNIOWY HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚCI
 

Imię i nazwisko pracownika

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Aurelia Binkowska

12:45-13:45

-

-

-

-

Julita Wojciechowska

-

-

13:30-14:00

-

-

Tamara Matuszkiewicz

12:00-13:00

-

-

-

-

Justyna Mikołajczak

12:00-13:00

-

-

-

-

Paulina Kołakowska

11:30-12:00

-

-

11:30-12:00

-

Laura Litkowska – Mały

12:00-13:00

-

-

-

-

Alicja Mazurczak

12:00-13:00

-

-

-

-

Monika Kaźmierska

12:00-13:00

 

 

 

 

Julia Pełczyńska

12:00-12:30

-

-

-

-

Maja Kubisiak

12:30-13:00

-

-

-

-

 
 
 
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
 
mgr Aurelia Binkowska - dyrektor Poradni
pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i doradztwa zawodowego, a także wiele różnych form doskonalenia zawodowego w szczególności w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. W Poradni pracuje od 2005 roku, zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych. Podejmuje działania wspierające rozwój dzieci zdolnych, a także inicjatywy w zakresie doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży oraz szkolnych doradców zawodowych. W 2021r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest przewodniczącą Zespołu Orzekającego w poradni, a także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Śremie. Od 1 lipca 2020-31 sierpnia 2022 roku pełniła obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a od 1 września 2022 roku w wyniku konkursu pełni funkcję dyrektora poradni.
 
 
PSYCHOLODZY
 
 
mgr Anna Fąs - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu: specjalność psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu - specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studium Bazowe procedury pomocy psychologicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, m. in. w zakresie dysleksji, rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajmuje się oceną rozwoju i pomocą psychologiczną dla dzieci z trudnościami w nauce i z zaburzeniami emocjonalnymi, prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracuje z małymi dziećmi i ich rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju dzieci i wspierania procesów wychowawczych w rodzinie.
 
 
mgr Tamara Matuszkiewicz - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rehabilitacji i Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Psychologii w Zarządzaniu i Marketingu na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a także liczne formy doskonalenia zawodowego z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i zaburzeniami emocjonalnymi, udziela również pomocy psychologicznej oraz wspiera rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 
 
mgr Monika Kaźmierska - psycholog, nauczyciel początkujący. Absolwentka SWPS w Poznaniu, kierunek Psychologia (specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Ukończyła podstawowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz 3 modułowy kurs z terapii behawioralnej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania pedagogicznego. Stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę dzięki uczestnictwu w licznych szkoleniach i kursach z zakresu diagnozy psychologicznej, treningu funkcji poznawczych oraz metod pracy z dziećmi i z młodzieżą. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się: praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami.
 
 

mgr Julia Pełczyńska - psycholog, nauczyciel początkujący. Absolwentka SWPS w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła certyfikowanu kurs Trenera Umiejętności Społecznych. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz studiów podyplomowych z psychologii transportu. Stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej, terapii oraz pracy z dziećmi i młodzieżą podczas licznych kursów i szkoleń. Pełni również funkcję psychologa przedszkolnego skupiając się na udzielaniu pomocy dzieciom w radzeniu sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami. W kręgu jej zainteresowań jest terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym, terapia integracji sensorycznej oraz praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

 
 

mgr Maja Kubisiak – psycholog, nauczyciel początkujący. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, kierunek psychologia. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Stale doskonali swoje umiejętności dzięki uczestnictwu w licznych szkoleniach i kursach z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej. W Poradni pracuje z dziećmi i młodzieżą – pomaga radzić sobie z różnymi trudnościami emocjonalnymi, behawioralnymi i edukacyjnymi poprzez diagnozę, pomoc psychologiczną i wsparcie rodziców. Dąży do tego aby praca przyczyniała się do poprawy jakości życia dzieci i młodzieży oraz wspierała ich w osiąganiu pełnego potencjału rozwojowego.

 
 
PEDAGODZY
 
 
mgr Paulina Kołakowska - pedagog, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczej i Wychowawczej oraz w zakresie Surdopedagogiki, kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna. Aktywny terapeuta EEG BIOFEEDBACK - stopień I. Stale doskonali swoje umiejętności dotyczące pracy z dzieckiem podczas licznych kursów, warsztatów, konferencji i seminariów.  Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją rozwojową i dyskalkulią. Jako surdopedagog diagnozuje i terapeutyzuje dzieci z wadą słuchu oraz z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym. Udziela porad i konsutacji, prowadzi spotkania z rodzicami i nauczycielami dotyczące m. in. problematyki wad słuchu. Jest współautorką programu "Widzę, słyszę, mówię" - corocznie prowadzi badania przesiewowe wzroku i słuchu wśród dzieci przedszkolnych z powiatu śremskiego. 
 
 
mgr Laura Litkowska-Mały - pedagog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. Licencjat w zakresie problematyki małżeństwa i rodziny. Ukończone studia podyplomowe UAM w Poznaniu w zakresie pomocy psychologicznej, a także rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka studiów podyplomowych WSNHiD w Poznaniu w zakresie tyflopedagogiki oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. W Poradni pracuje od 2001 roku, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Systematycznie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z dysleksją rozwojową i dyskalkulią, a także diagnozy i terapii dzieci słabowidzących i niewidomych. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzie spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.
 
 
mgr Julita Wojciechowska – pedagog, logopeda, nauczyciel mianowany. Absolwentka WWSSE w Środzie Wlkp. w zakresie edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami artykulacji, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami komunikacji.
 
 
mgr Agnieszka Piróg – pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zdobywając kwalifikacje jako logopeda, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Dodatkowo posiada kwalifikacje w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego.
Najważniejsze kursy i szkolenia: : „Certyfikowany terapeuta VR", „Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I, II stopnia w zakresie: diagnozy, terapii i masażu", „Trener Treningu Umiejętności Społecznych I stopnia i Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera II stopnia", „Certyfikowany terapeuta I stopnia C – Eye i eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji", „Certyfikowany Terapeuta Neurofeedback ( EEG Biofeedback ) I stopnia", ukończone szkolenie: „Picture Exchange Communication System ( PECS ) – Poziom 1", „Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II", „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień". Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Poradni prowadzi terapię indywidualną dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Jej szczególne zainteresowania związane są z pracą z dzieckiem ze spectrum autyzmu oraz z prowadzoną terapią.
 
 
LOGOPEDZI
 
 
mgr Alicja Mazurczak - pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplowe - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, studia podyplowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoji Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzen mowy oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Koordynuje pracą Zespołu Logopedów Powiatu Śremskiego.
 
 
mgr Justyna Mikołajczak - pedagog, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, a także studia podyplomowe z zakresu Logopedii. Aktualnie studiuje Neurologopedię. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, pedagogiczną oraz terapią wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Diagnozuje dzieci i młodzież z problemami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W sferze logopedycznej prowadzi terapię z dziećmi z zaburzeniami artykulacji, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem z zaburzeniami płynności mowy. Prowadzi diagnozę oraz zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami płynności mowy (jąkającymi się). Od kilku lat współprowadzi w Poradni zajęcia wczesnej nauki czytania dla dzieci między 3 a 6 r. ż. (zajęcia prowadzone w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej). Zajmuje się także grupową terapią logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami artykulacji. Swoją wiedzę i praktykę nieustannie poszerza biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach skierowanych do logopedów. Od 4 lat jest członkiem Polskiego Związku Logopedów.
 
  Kliknij, aby usłyszeć tekst! PRACOWNICY PEDAGOGICZNI   mgr Aurelia Binkowska - dyrektor Poradni pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i doradztwa zawodowego, a także wiele różnych form doskonalenia zawodowego w szczególności w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. W Poradni pracuje od 2005 roku, zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych. Podejmuje działania wspierające rozwój dzieci zdolnych, a także inicjatywy w zakresie doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży oraz szkolnych doradców zawodowych. W 2021r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest przewodniczącą Zespołu Orzekającego w poradni, a także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Śremie. Od 1 lipca 2020-31 sierpnia 2022 roku pełniła obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a od 1 września 2022 roku w wyniku konkursu pełni funkcję dyrektora poradni.     PSYCHOLODZY     mgr Anna Fąs - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu: specjalność psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu - specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studium Bazowe procedury pomocy psychologicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, m. in. w zakresie dysleksji, rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajmuje się oceną rozwoju i pomocą psychologiczną dla dzieci z trudnościami w nauce i z zaburzeniami emocjonalnymi, prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracuje z małymi dziećmi i ich rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju dzieci i wspierania procesów wychowawczych w rodzinie.     mgr Tamara Matuszkiewicz - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rehabilitacji i Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Psychologii w Zarządzaniu i Marketingu na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a także liczne formy doskonalenia zawodowego z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i zaburzeniami emocjonalnymi, udziela również pomocy psychologicznej oraz wspiera rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.     mgr Monika Kaźmierska - psycholog, nauczyciel początkujący. Absolwentka SWPS w Poznaniu, kierunek Psychologia (specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Ukończyła podstawowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz 3 modułowy kurs z terapii behawioralnej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania pedagogicznego. Stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę dzięki uczestnictwu w licznych szkoleniach i kursach z zakresu diagnozy psychologicznej, treningu funkcji poznawczych oraz metod pracy z dziećmi i z młodzieżą. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się: praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami.     mgr Julia Pełczyńska - psycholog, nauczyciel początkujący. Absolwentka SWPS w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła certyfikowanu kurs Trenera Umiejętności Społecznych. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz studiów podyplomowych z psychologii transportu. Stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej, terapii oraz pracy z dziećmi i młodzieżą podczas licznych kursów i szkoleń. Pełni również funkcję psychologa przedszkolnego skupiając się na udzielaniu pomocy dzieciom w radzeniu sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami. W kręgu jej zainteresowań jest terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym, terapia integracji sensorycznej oraz praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.      mgr Maja Kubisiak – psycholog, nauczyciel początkujący. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, kierunek psychologia. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Stale doskonali swoje umiejętności dzięki uczestnictwu w licznych szkoleniach i kursach z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej. W Poradni pracuje z dziećmi i młodzieżą – pomaga radzić sobie z różnymi trudnościami emocjonalnymi, behawioralnymi i edukacyjnymi poprzez diagnozę, pomoc psychologiczną i wsparcie rodziców. Dąży do tego aby praca przyczyniała się do poprawy jakości życia dzieci i młodzieży oraz wspierała ich w osiąganiu pełnego potencjału rozwojowego.     PEDAGODZY     mgr Paulina Kołakowska - pedagog, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczej i Wychowawczej oraz w zakresie Surdopedagogiki, kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna. Aktywny terapeuta EEG BIOFEEDBACK - stopień I. Stale doskonali swoje umiejętności dotyczące pracy z dzieckiem podczas licznych kursów, warsztatów, konferencji i seminariów.  Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją rozwojową i dyskalkulią. Jako surdopedagog diagnozuje i terapeutyzuje dzieci z wadą słuchu oraz z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym. Udziela porad i konsutacji, prowadzi spotkania z rodzicami i nauczycielami dotyczące m. in. problematyki wad słuchu. Jest współautorką programu Widzę, słyszę, mówię - corocznie prowadzi badania przesiewowe wzroku i słuchu wśród dzieci przedszkolnych z powiatu śremskiego.      mgr Laura Litkowska-Mały - pedagog, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. Licencjat w zakresie problematyki małżeństwa i rodziny. Ukończone studia podyplomowe UAM w Poznaniu w zakresie pomocy psychologicznej, a także rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka studiów podyplomowych WSNHiD w Poznaniu w zakresie tyflopedagogiki oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. W Poradni pracuje od 2001 roku, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Systematycznie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z dysleksją rozwojową i dyskalkulią, a także diagnozy i terapii dzieci słabowidzących i niewidomych. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzie spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.     mgr Julita Wojciechowska – pedagog, logopeda, nauczyciel mianowany. Absolwentka WWSSE w Środzie Wlkp. w zakresie edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami artykulacji, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami komunikacji.     mgr Agnieszka Piróg – pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zdobywając kwalifikacje jako logopeda, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.Dodatkowo posiada kwalifikacje w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego.Najważniejsze kursy i szkolenia: : „Certyfikowany terapeuta VR, „Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I, II stopnia w zakresie: diagnozy, terapii i masażu, „Trener Treningu Umiejętności Społecznych I stopnia i Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera II stopnia, „Certyfikowany terapeuta I stopnia C – Eye i eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji, „Certyfikowany Terapeuta Neurofeedback ( EEG Biofeedback ) I stopnia, ukończone szkolenie: „Picture Exchange Communication System ( PECS ) – Poziom 1, „Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II, „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Poradni prowadzi terapię indywidualną dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Jej szczególne zainteresowania związane są z pracą z dzieckiem ze spectrum autyzmu oraz z prowadzoną terapią.     LOGOPEDZI     mgr Alicja Mazurczak - pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplowe - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, studia podyplowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoji Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzen mowy oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Koordynuje pracą Zespołu Logopedów Powiatu Śremskiego.     mgr Justyna Mikołajczak - pedagog, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, a także studia podyplomowe z zakresu Logopedii. Aktualnie studiuje Neurologopedię. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, pedagogiczną oraz terapią wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Diagnozuje dzieci i młodzież z problemami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W sferze logopedycznej prowadzi terapię z dziećmi z zaburzeniami artykulacji, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem z zaburzeniami płynności mowy. Prowadzi diagnozę oraz zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami płynności mowy (jąkającymi się). Od kilku lat współprowadzi w Poradni zajęcia wczesnej nauki czytania dla dzieci między 3 a 6 r. ż. (zajęcia prowadzone w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej). Zajmuje się także grupową terapią logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami artykulacji. Swoją wiedzę i praktykę nieustannie poszerza biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach skierowanych do logopedów. Od 4 lat jest członkiem Polskiego Związku Logopedów.  
 

 

 

 

mgr Aurelia Binkowska

dyrektor, pedagog, doradca zawodowy

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30
linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor