Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Procedury wydawania opinii i orzeczeń

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

 

 

 

OPINIE

 

- Zgłoszenia osobiście z wypełnionym wnioskiem lub telefonicznie; wskazane dodatkowe dokumenty, np. zeszyty szkolne, opinia wychowawcy, opinia polonisty, opinia lekarza.


- O wyznaczonym terminie badania informujemy telefonicznie.

 

- Badanie psychologiczne i pedagogiczne odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie.

 

- Po badaniu psycholog i pedagog omawiają wyniki badań i udzielają porady dotyczącej dalszej pracy z dzieckiem.

 

- Pisemną opinię wydaje się po 30 dniach od dnia omówienia wyników badań z rodzicami.

 

ORZECZENIA


- Poradnia wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

 

- Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający działający w poradni.

 

- Wymagane jest złożenie wniosku oraz zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka - w przypadku nauczania indywidualnego zaświadczenia lekarskiego, zawierającego rozpoznanie schorzenia oraz określenie na jaki okres nauczanie indywidualne jest konieczne.

 

- Wnioskodawca zostaje poinformowany o posiedzeniu Zespołu Orzekającego, w którym osobiście może uczestniczyć.

 

- O decyzji Zespołu Orzekającego moźna dowiedzieć się osobiście bądź telefonicznie.

 

- Orzeczenie wnioskodawca otrzymuje w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.

 

- Od orzeczenia wnioskodawca moźe wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

  Kliknij, aby usłyszeć tekst! OPINIE   - Zgłoszenia osobiście z wypełnionym wnioskiem lub telefonicznie; wskazane dodatkowe dokumenty, np. zeszyty szkolne, opinia wychowawcy, opinia polonisty, opinia lekarza. - O wyznaczonym terminie badania informujemy telefonicznie.   - Badanie psychologiczne i pedagogiczne odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie.   - Po badaniu psycholog i pedagog omawiają wyniki badań i udzielają porady dotyczącej dalszej pracy z dzieckiem.   - Pisemną opinię wydaje się po 30 dniach od dnia omówienia wyników badań z rodzicami.   ORZECZENIA - Poradnia wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.   - Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający działający w poradni.   - Wymagane jest złożenie wniosku oraz zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka - w przypadku nauczania indywidualnego zaświadczenia lekarskiego, zawierającego rozpoznanie schorzenia oraz określenie na jaki okres nauczanie indywidualne jest konieczne.   - Wnioskodawca zostaje poinformowany o posiedzeniu Zespołu Orzekającego, w którym osobiście może uczestniczyć.   - O decyzji Zespołu Orzekającego moźna dowiedzieć się osobiście bądź telefonicznie.   - Orzeczenie wnioskodawca otrzymuje w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.   - Od orzeczenia wnioskodawca moźe wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30
linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor